Kleine Hoeven

Kleine Hoeven

Bedrijventerrein in een landelijke omgeving
Inpassingsplan Reusel, 2009

Strakke populierenrijen en ruime waterbergingen

Kleine Hoeven 01
Kleine Hoeven 02
Kleine Hoeven 03