Over OVSL

Over OVSL

Met grote betrokkenheid zet ik mij als landschapsarchitect in voor een mooiere leefomgeving. Daarbij richt ik mij op landschap, cultuurhistorie, duurzame energieprojecten en integrale gebiedsontwikkeling. 

Ik streef voortdurend naar het tot stand brengen van een passend en gedragen ontwerp, dat mensen nader tot elkaar brengt en dat een waardevolle bijdrage vormt aan onze leefomgeving.

Sinds mei 2008 doe ik dat als zelfstandig professional, met 'oog voor schoonheid'.

Ik ben vertrouwd met een breed scala aan projecten, zoals structuur- en gebiedsvisies voor complexe gebieden, stedenbouwkundige plannen op uiteenlopende schaalniveaus, inrichtingsplannen voor de openbare ruimte en landschapsplannen en -adviezen, waarbij de inpassing van ruimtelijke ontwikkelingen in hun omgeving centraal staat.