De Groene Vesting

De Groene Vesting

In de ban van de Linie 1629
Masterplan 's-Hertogenbosch, 2008

Een historische aanvalslinie als leidraad voor gebiedsontwikkeling

DGV 3
DGV 1
DGV 2