Disclaimer

Disclaimer

OVSL is bureaulid van de NVTL, de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur.
Joeri de Bekker is als landschapsarchitect geregistreerd in het Architectenregister onder nummer 3.991215.001.
Alle beelden en teksten op deze website zijn eigendom van OVSL. Laatste update:  januari 2024.