Stoas Vilentum

Stoas Vilentum

Een groene buitenruimte voor een groene opleiding
Terreininrichting Wageningen, 2013

Geometrische vlakken en een brede toegangstrap als fijne ontmoetingsplek

OVSL Stoas 22
OVSL Stoas 11
vi OVSL 10